Uchwała nr XLIV/568/2002Rady Miejskiejz dnia 30 czerwca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2022.art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 119 i 2469 oraz z 2022r. poz. 24 i 218) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021r. poz. 2469 oraz z 2022r. poz.763 i 764)

Uchwała nr XLIV/568/2002
Rady Miejskiej
z dnia 30 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2022.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 119 i 2469 oraz z 2022r. poz. 24 i 218) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021r. poz. 2469 oraz z 2022r. poz.763 i 764)
uchwala (62kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (13 lipca 2022, 13:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20