Uchwała nr XVI/169/2007Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2007ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicyart.18 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), § 3 ust.2, § 7, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz.1223, z 2006 r. Nr 39, poz.272)

Uchwała nr XVI/169/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007


ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy

art.18 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), § 3 ust.2, § 7, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz.1223, z 2006 r. Nr 39, poz.272)


 

uchwala (29kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (18 stycznia 2008, 14:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586