Uchwała nr XVI/170/2007Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2007utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu.art. 7 ust.1 pkt 9 i 10, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 9 ust.1, art.11, art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658/

Uchwała nr XVI/170/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007


utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu.

art. 7 ust.1 pkt 9 i 10, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 9 ust.1, art.11, art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658/


 

uchwala (74kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (18 stycznia 2008, 14:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288