Uchwała nr XVI/171/2007Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2007wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat , na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)

Uchwała nr XVI/171/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007


wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat , na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.

art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)


 

uchwala (168kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (18 stycznia 2008, 14:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419