Uchwała nr 125Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2003wyboru sekretarza obrad § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej

Uchwała nr 125
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2003


wyboru sekretarza obrad

§ 19 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej


UCHWAŁA NR XVI/125/2003
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
Z DNIA 4 GRUDNIA 2003r.
 
 
W SPRAWIE WYBORU SEKRETARZA OBRAD.
 
 
             Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej Gminy Kruszwica ( Uchwała Nr XXIV/141/96 Rady Miejskiej Gminy Kruszwica w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszwica z późn.zm.)
 
 
Rada Miejska w Kruszwicy
uchwala, co następuje
:
 
§ 1
 
 
Sekretarzem obrad XVI Sesji Rady Miejskiej wybrana została pani Emilia Lewandowska.
 
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 Sekretarz obrad                                                              Przewodniczący
                                                                            Rady Miejskiej w Kruszwicy
 
…………………                                                      …………………….
 Emilia Lewandowską                                                Aleksander Budner
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/125/2003
 
 
          Zgodnie ze Statutem Gminy Kruszwica oraz Regulaminem pracy Rady Miejskiej w Kruszwicy Rada Miejska podejmuje uchwałę dotyczącą wyboru Sekretarza obrad Sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Karolina Jagielska (2 kwietnia 2004, 09:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1716