Uchwała nr XXXIX/447/2009Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2009programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120/

Uchwała nr XXXIX/447/2009
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009


programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120/


 

uchwala (72kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (2 grudnia 2009, 14:01:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286