Uchwała nr 128Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2003zmian porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiejart. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Uchwała nr 128
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2003


zmian porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej

art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym


UCHWAŁA NR XVI/128/2003
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
Z DNIA 4 GRUDNIA 2003R.
 
 
W SPRAWIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD XVI SESJI RADY 
                         MIEJSKIEJ.
 
 
                         Na podstawie art. 20 ust. 1 a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U Dz 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
 
 
Rada Miejska w Kruszwicy
uchwala, co następuje
:
 
 
§ 1
 
 
Zmienia się porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy wprowadzając następujące zmiany:
 
1.     Wprowadza się pkt 14a” Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Kujawsko- Pałuckiego Związku Miast i Gmin”.
 
 
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
  Sekretarz obrad                                                            Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Kruszwicy
 
………………….                                                     ……………………….
 Emilia Lewandowska                                              Aleksander Budner


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/128/2003
 
 
 
 
        Decyzję o przystąpieniu do Kujawsko- Pałuckiego
Związku Miast i Gmin należy podjąć w terminie do dnia 5 grudnia 2003r. W związku z powyższym decyzja o wprowadzeniu dodatkowego punktu na obrady XVI Sesji.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Karolina Jagielska (2 kwietnia 2004, 09:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1946