Uchwała nr XXV/347/2012Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.2 )), § 3 ust. 2 pkt 3, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.3))

Uchwała nr XXV/347/2012
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.

art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.2 )), § 3 ust. 2 pkt 3, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.3))
uchwala (15kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2013, 14:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845