Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS M2035dn

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz opublikowane w BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
1.    Fabrycznie nowa i nieużywana drukarka Kyocera ECOSYS M2035dn posiadająca następujące funkcjonalności:
─    skaner kolorowy (skanowanie do email, SMB, FTP, pendrive, TWAIN, WSD);
─    automatyczny wydruk dwustronny (dupleks);
─    dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów;
─    interfejs LAN;
─    toner (drukarka w pełni gotowa do użytku).
2.    Pakiet gwarancyjny/serwisowy - 3 lata z naprawą w miejscu eksploatacji, realizowany przez autoryzowany serwis producenta drukarki (potwierdzony pisemnie).

V. Termin realizacji zamówienia.
5 dni od momentu złożenia zamówienia.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1.    Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.    Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem cen brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
4.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2.    Do porównania będzie brana pod uwagę cena brutto na całość zamówienia.
3.    Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4.    Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5.    Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
lub
ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88 – 150 Kruszwica
pok. 30

2.    Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2016 r. do godziny 12:00.
UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. (42kB) word

XI. Pozostałe informacje.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
3.    Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4.    W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.


Wytworzył: Artur Przybysz (21 lipca 2016)
Opublikował: Artur Przybysz (21 lipca 2016, 13:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij