Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E, S/N: 0162052010006155.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz opublikowane w BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E, S/N: 0162052010006155
V. Termin realizacji zamówienia.
7 dni od momentu złożenia zamówienia.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem cen brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
 2. Do porównania będzie brana pod uwagę cena brutto na całość zamówienia.
 3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
 4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
 5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
  Gmina Kruszwica
  ul. Nadgoplańska
  88 – 150 Kruszwica
  pok. 30
  lub
  ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
  um@kruszwica.um.gov.pl
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2015 r. do godziny 12:00.
  UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
 1. Zalacznik nr 1_Formularz Ofertowy_SSG5.doc (37kB) word

XI. Pozostałe informacje.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
 2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
 3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
 4. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie cenowe ofert (w kolejności nadesłania) zostało ujęte w poniższej tabeli.


Nazwa Oferenta
Wartość oferty brutto PLN
NETFORMERS Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
1522,91
Potronics IT Sp. z o.o.
ul. Srebrzyńska 14
91-074 Łódź
2017,20
CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
1470,00

Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto złożyła firma: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.Wytworzył: Artur Przybysz (30 lipca 2015)
Opublikował: Artur Przybysz (30 lipca 2015, 08:02:40)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (10 sierpnia 2015, 12:02:06)
Zmieniono: Wybór oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij