Inwestycje w 2016 roku


Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/264/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016, zaplanowano 50 zadań inwestycyjnych  za łączną kwotę ponad 6,15 ml zł.

W 2016r. zrealizowano szereg inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. W ramach prac modernizacyjnych przebudowano blisko 3 km dróg gminnych.

W związku z opracowaniem w 2016r. niezbędnych dokumentacji technicznych możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych inwestycji drogowych w latach następnych. Wartość prac obejmujących przebudowę dróg oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych wyniosła prawie 2,3 mln zł.

W minionym roku na terenie gminy Kruszwica powstało 68  nowych punktów świetlnych.
Powstały również projekty techniczne dotyczące obiektów turystycznych i sportowych, które są niezbędne do aplikowania o fundusze zewnętrzne .
 
Wykaz inwestycji ujętych w budżecie Gminy Kruszwica:
Rolnictwo i łowiectwo
- Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Gminie Kruszwica – dokumentacja

 Drogi i infrastruktura towarzysząca
- Nabycie działek pod drogi
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w  miejscowości Grodztwo
- Budowa ścieżek pieszorowerowych na terenie Gminy Kruszwica – dokumentacja
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski
- Ścieżka rekreacyjno – turystyczna na terenie Kruszwicy-dokumentacja
- Przebudowa dróg gminnych  ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy – dokumentacja
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki autobusowej
- Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy
- Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Nadgoplańską z ul. Grodzką-dokumentacja
- Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce- Stodólno etap I
- Przebudowa chodnika w Polanowicach
- Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy
- Zakup i montaż wiat przystankowych
- Przebudowa dróg  dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy –aktualizacja dokumentacji
- Przebudowa ul. Chabrowej w Grodztwie – dokumentacja

Turystyka
- Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło – dokumentacja
- Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie-dokumentacja

 Gospodarka mieszkaniowa
- Nabycie działek- regulacja stanu prawnego
- Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku Nr 16 przy ul. Niepodległości w Kruszwicy
- Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica

Administracja publiczna
- Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego
- Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy
- Zakup komputera z oprogramowaniem do Rady Miejskiej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta

Pomoc społeczna
- Zakup oprogramowania i licencji dla MGOPS w Kruszwicy

Oświetlenie
- Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją
- Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach

Kultura fizyczna
- Rozbudowa hali sportowo – rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne
- Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach – dokumentacja
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica – dokumentacja
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant-bieżnia okrężna 200 m treningowy

Fundusz Sołecki
- Budowa chodnika w Sławsku Wielkim
- Budowa chodnika w miejscowości Głębokie – dokumentacja
- Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach – opracowanie dokumentacji
- Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach
- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach
- Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno
- Budowa placu zabaw w Gocanowie
- Doposażenie placu zabaw w Brześciu
- Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem
- Budowa placu zabaw w Lachmirowicach
- Budowa placu zabaw w Ostrowie
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach
- Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach
- Zakup piaskarki
- Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą
- Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie
- Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco – grzewczego w świetlicy w Rusinowie
metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (19 października 2017)
Opublikował: Justyna Pankowska (19 października 2017, 14:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422