Podsumowanie 2013 roku

Inwestycje prowadzone przez Gminę Kruszwica mają zróżnicowany charakter, dotyczą różnych sfer życia, a ich realizacja zaspokaja wiele potrzeb społeczeństwa.
Budowa bądź przebudowa dróg, budowa kanalizacji, ocieplenia szkół czy instytucji publicznych, budowa świetlic wiejskich, boisk  czy hal sportowych, itp. pozytywnie wpływają na:
- poprawę jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacyjnej
- wzmocnienie potencjału turystycznego miasta
- poprawę jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury służącej wypoczynkowi i rekreacji
atrakcyjność społeczno-gospodarczą
- poprawę warunków życia mieszkańców.
Każde z takich zadań pochłania dużą część budżetu, dlatego też, aby zrealizować jak najwięcej inwestycji szukano innych źródeł finansowania niż środki własne, tj. środki z budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego, z budżetu państwa czy też budżetu Unii Europejskiej.

Schemat - Podsumowanie 2013 roku

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (8 stycznia 2014)
Opublikował: Justyna Pankowska (8 stycznia 2014, 07:43:05)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (8 stycznia 2014, 08:10:18)
Zmieniono: uzupełnienie schematu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1000