Uchwała nr XX/236/2020Rady Miejskiejz dnia 25 czerwca 2020w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Kruszwica. art. 4 ust.1 pkt 2, art. 4b ust.1 pkt 1 i 3 i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz.310)

Uchwała nr XX/236/2020
Rady Miejskiej
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Kruszwica.

art. 4 ust.1 pkt 2, art. 4b ust.1 pkt 1 i 3 i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz.310)
uchwala (22kB) word
zalacznik_1 (21kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (13 lipca 2020, 07:59:15)

Ostatnia zmiana: Grażyna Kowalska (13 lipca 2020, 08:01:44)
Zmieniono: dodawanie załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65