zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o
nr sprawy: PIFZ-Z.271.32.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem