Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/12/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (część I) z projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/11/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/12/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/11/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Remont dachu budynku pałacu w Sukowach 36- I etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2009  11:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Dostawa i montaż serwerów dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 października 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11.

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/03/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 września 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Kobylnica metodą powierzchniowego utrwalenia

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 września 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy-Chrosno

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Remont trzech ścian Mysiej Wieży na Zamku w Kruszwicy: północno - wschodniej z murem, wschodniej z murem, i wschodnio - południowej.

zamawiający: PTTK Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Z/01/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2009  09:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM 

zamówienie na:

Dostawa drugiego śniadania dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/01/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: wynik znajduje się pod postępowaniem 

zamówienie na:

Remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 90 w Chełmcach- etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt
termin składania ofert: 4 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha- Grodztwo etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt
termin składania ofert: 27 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha- Grodztwo etap I. Wybrano ofertę: dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha- Grodztwo etap I Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MEL - BUD sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław 2 Cena oferty - 179 000.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymogi formalne. Jest zgodna z treścią SIWZ. Została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Zawiera najniższą cenę brutto za wykonanie zadania. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nazwa i adres wykonawcy: (Nr oferty) Cena (koszt); 1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MEL - BUD sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław 2 (2) cena (koszt)Waga 100% 2.ALSTAL-DROGI sp. z o.o. ul.Konopnickiej 20 88-300 Mogilno (1) Cena (koszt) Waga 91,33 % W toku postępowania nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców.  

zamówienie na:

Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu Moje Boisko-Orlik 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt8
termin składania ofert: 16 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na: Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu: Moje Boisko Orlik 2012. Wybrano ofertę: dla zadania: Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 Konsorcjum: GKL Grzegorz Kopiczyński -Lider, HEMET Sp. z o.o.-partner Ul. Jagiellońska 4 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Cena oferty - 1 063 408.73 zł Uzasadnienie wyboru:Oferta spełnia wymogi formalne. Jest zgodna z treścią SIWZ. Została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Zawiera najniższą cenę brutto za wykonanie zadania. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nazwa i adres wykonawcy,(Nr oferty),Cena (koszt); 1.Konsorcjum: GKL Grzegorz Kopiczyński -Lider, HEMET Sp. z o.o.-partner ul. Jagiellońska 4 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (4)Cena (koszt) Waga 100,00 % 2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST-BUD Radojewice 65, 88-101 Inowrocław 3,(5) Cena (koszt) Waga 82,14 % 3.POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 /C7 01-510 Warszawa(3), Cena (koszt) Waga 77,15 % 4.TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38 00-355 Warszawa,(1), Cena (koszt) Waga 75,46 % 5.MORIS- SPORT Sp. z o.o.,ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa,(2), Cena (koszt) Waga 73,90 % W toku postępowania nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-07-30  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pk
termin składania ofert: 8 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 60 59, fax (052)351 60 59, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010. Wybrano ofertę: dla zadania: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010 Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Arent Grzegorz 88-153 Kruszwica Grodztwo 40a Cena oferty brutto za 1 km- 2.69 zł Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodna z treścią SIWZ. Zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty) Cena (koszt) Razem (1)Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Arent Grzegorz Grodztwo 40a 88-153 Kruszwica (1) Cena (koszt) Waga100,00 % W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert i nie wykluczono żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-07-09  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt8
termin składania ofert: 30 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap. Wybrano ofertę: dla zadania: Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap INODROG Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Budowlana 38 Cena oferty - 979 588.17 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodna z treścią SIWZ. Zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Nazwa i adres wykonawcy: (Nr oferty) Cena (koszt); 1 INODROG Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław (1)cena(koszt) Waga 100 % 2 ALSTAL-DROGI sp z o.o. ul. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno (2)Cena (koszt) Waga 93,77 % 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MEL - BUD sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław 2 (3) Cena(koszt) Waga 88,84 % W toku postępowania nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-07-07  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica. Wybrano ofertę: dla zadania: Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica Inplus Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E/220 Cena oferty - 119 560.00 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest zgodna z treścią SIWZ. Zawiera najniższą cenę za wykonanie zadania, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert(kryterium cena) Oferta nr 2:Inplus Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak ul.Wilczyńskiego 25E /220 10-686 Olsztyn Cena (koszt) 100,00 Oferta nr 1: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Targowa 45 03-728 Warszawa (Cena)koszt 93,33 W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert. oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-04-28  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)