Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2023-2038

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2034 [...]

metryczka