LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).
Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Wszelkie informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną  oraz  nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim udzielane są pod nr tel. 52 35 92 304, osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewska 17,  pokój 135  oraz pod adresem: pomocprawna@inowroclaw.powiat.pl.

Na każdą poradę w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, Pakości i Janikowie oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gniewkowie i Kruszwicy obowiązują zapisy, których dokonać można pod nr tel. 52 35 92 304.

Godziny zapisów:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-17.00
środa 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (16 lipca 2021)
Opublikował: Artur Przybysz (16 lipca 2021, 13:31:04)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (23 lutego 2024, 12:00:31)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2677