Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu może złożyć:

  • właściciel nieruchomości
  • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
  • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

  • spółdzielnia mieszkaniowa
  • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
  • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
  • użytkownik wieczysty nieruchomości
  • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów

Jeśli wniosek składają spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, to zanim go złożą muszą wykonać dodatkowe czynności.

zgłoszenie (17kB) word

zgłoszenie pdf (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (18 sierpnia 2021)
Opublikował: Katarzyna Pietrzak (18 sierpnia 2021, 11:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2183