Zawiadomienia i ogłoszenia

Zawiadomienia i ogłoszenia

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - AB.6740.D.2.2024

Postępowanie administracyjne dotyczy:"Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice"Inwestor: Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.2.2024 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - AB.6740.D.2.2024

Postępowanie administracyjne dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej  nr 150848C w miejscowości JanowiceInwestor: Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.2.2024 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 maja 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

nak sprawy: AB.6740.D.2.2023Inwestycja pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki, w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - AB.6740.D.2.2023

Postępowanie administracyjne dotyczy:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki, w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego"Inwestor: Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.2.2023 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.9.2022Inwestycja pn. "Rozbudowa ulicy Jesionowej w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - AB.6740.D.9.2022

Postępowanie administracyjne dotyczy:"Rozbudowa ulicy Jesionowej w Kruszwicy"Inwestor: Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.9.2022 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.5.2022Inwestycja pn. "Rozbudowa ulic Orlej, Kruczej, Działkowej oraz Jastrzębiej w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 16 września 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.6.2022Inwestycja pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 151812C w miejscowości Skotniki". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2022 r

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2022 r o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KSDotyczy inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na  budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Kruszwicy [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawiadomienia o wydanych postanowieniach dla inwestycji " Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Kruszwicy ( dotyczy odcinka projektowanego po terenie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - AB.6740.D.6.2022

Postępowanie administracyjne dotyczy:"Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki"Inwestor Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.6.2022 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Postępowanie administracyjne dotyczy:"Rozbudowa ulic Orlej, Kruczej, Działkowej oraz Jastrzębiej w Kruszwicy"Inwestor Burmistrz KruszwicyZnak sprawy: AB.6740.D.5.2022 [...]

Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w dniu 06.05.2022r. wydało decyzję znak: BD.ZUZ.1.4210.120.2022.KK udzielającą Gminie Kruszwica pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.6.2021.2022Inwestycja pn. "Rozbudowa ulicy Adama Mickiewicza w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie administracyjne dotyczy: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 150812C ze zlewni nr 1 [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Inwestycja pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Kruszwica". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2021r. Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Adama Mickiewicza w Kruszwicy"Zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni. [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 16 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.2.2021Inwestycja pn. "Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 19 maja 2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D3.2020Inwestycja pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej".Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.04.2020 r

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 6 kwietnia 2020 r

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice"Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki"Decyzji [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką [...]

metryczka