Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2024 r.

Poniżej znajduje się plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2024 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.

Zamawiający Gmina Kruszwica zamieszcza poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2023 r.

Poniżej znajduje się plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2023 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Zamawiający Gmina Kruszwica zamieszcza poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2022 r.

W załączeniu znajduje się plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2022 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Zamawiający Gmina Kruszwica zamieszcza poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy

W załączeniu znajduje się plan postępowań o udzielenie zamówień dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy na 2021 r. [...]

metryczka