Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica od 01.01.2011 do 30.04.2011

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/12/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 29 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/25/12/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/11/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/04/12/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy z projektu "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu"

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/10/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/03/11/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa chodnika w Sławsku Wielkim

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/20/10/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/02/09/2010
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 7 października 2010  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w Żernikach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/18/09/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM 

zamówienie na:

Remont tarasu widokowego Mysiej Wieży w Kruszwicy

zamawiający: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Z/01/08/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2010  12:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM 

zamówienie na:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/02/09/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM 

zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na Jeziorze Gopło z projektu "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu".

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/08/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 września 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy - Chrosno od km 0 + 000 do km 0 + 900

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/08/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 września 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2010/2011.

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieorganiczony
nr sprawy: ZZ/02/08/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej (II część) z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/06/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Ekspozycja odkopanych i zabezpieczonych murów zamku kruszwickiego w ramach projektu pn. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy, bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/05/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/01/04/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 maja 2010  13:00
wynik postępowania: wynik postępowania umieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyńska, ul. Cicha w Kruszwicy-II etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/04/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »