Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego na 2011 rok

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.19.12.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM.01.12.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.18.12.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.17.11.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w sezonie 2011/2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.15.11.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM.01.09.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.04.09.2011
wartość: ponizej progów unijnych
termin składania ofert: 20 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Kruszwicy od km 0+237,07 do km 0+357

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.12.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 150820C Gocanowo - Gocanówko

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.11.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2011  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Kruszwicy - etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.10.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.09.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chełmcach im. Armii Krajowej

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.03.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy ul. Mickiewicza 11

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.01.06.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.02.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.06.06.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM.01.03.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 kwietnia 2011  09:30
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2011 r.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.05.03.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.04.02.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - II etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.03.02.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)