Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica na 2012 rok

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.34.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.33.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w okresie 01.01.2013r.-30.04.2013r.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.32.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej /Ostrówek II/ na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.31.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.29.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01.11.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 listopada 2012  08:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/05/10/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w sezonie 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.28.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla działek inwestycyjnych w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.25.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 października 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce

zamawiający: Zespół Oswiaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/03/09/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.24.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

/Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu /Radosna Szkoła/ przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie/

zamawiający: Zespół Oswiaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/02/08/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w Racicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oswiaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/08/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.22.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego dla projektu pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Gocanowo – Gocanówko etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.17.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.18.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.16.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »