Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.50.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2014

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.49.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.48.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.47.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wywóz nieczytsości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.46.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  13:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej ,,Ostrówek II" na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.45.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.43.2013
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w sezonie 2013/2014

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.44.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki 15/26 o pow. 0,3494 ha w ob. Kobylniki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.42.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 października 2013  12:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek - etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.41.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 października 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/02/10/2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 października 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.40.2013
wartość: poniżej progó unijnych
termin składania ofert: 22 października 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy-IIpostępowanie

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.35.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 września 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego dla projektu pn. /Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap II/

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.34
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Mickiewicza w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.32.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.31.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych - II postępowanie

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.30.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej 150801C Sławsk Wielki – Sławsk Górny

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.28.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.26.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Docieplenie przegród budowlanych budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy wraz z robotami zewnętrznymi oraz dobudową szybu windowego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.25.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »