Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.30.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa PB 95 jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.29.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.27.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2014/2015

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.26.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla SP Chełmce, SP Polanowice, SP Rusinowo, SP Wola Wapowska, Gimnazjum nr 3 Bachorce

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/02/10/2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150811C w miejscowości Skotniki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa hali sportowo- rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP/1/2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/06/2014
wartość: ponizej progów unijnych
termin składania ofert: 4 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy- etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.15.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki - Bachorce

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 maja 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2014
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 maja 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała- Rzeczyca etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce nr 70/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.8.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2014

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 marca 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługa pełnienia funkcji koordynatorów projektu -Nauka drogą do sukcesu/

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 marca 2014  15:00
wynik postępowania: za 

zamówienie na:

Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »