Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej /Ostrówek II/ na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2015/2016

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2015
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 października 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 150811C w miejscowości Skotniki-etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 września 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach zadania pt. Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z271.8.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 września 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP/1/2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej w Grodztwie i ulicy Słonecznej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III

zamawiający: gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2015
wartość: ponizej progów unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2015
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 27 maja 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Umieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.1.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)