Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.20.2016
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2016/2017

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.17.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce – Stodólno etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2016-2020

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 marca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 marca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieoraniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)