Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, jako paliwo silnikowe oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.22.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2018/2019

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Budowa hali sportowo rekreacyjnej w Racicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.18.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 września 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W KRUSZWICY ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Prace budowlano – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH DLA GMINY KRUSZWICA

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 maja 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice – Chrosno na odcinku Słabęcin – Sukowy etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.1.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)