Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)



zamówienie na:

Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 marca 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 marca 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 marca 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.1.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)