Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/12/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.): nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5. wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy-Chrosno II etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Prace konserwatorskie otynkowanej elewacji zewnętrznej Kościoła p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZT/01/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podst. art. 93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1165 z późn. zm.): nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na przedmiotowe zadanie.  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kruszwica w roku szkolnym 2009/2010, z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku. UZASADNIENIE Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które podlegają odrzuceniu (art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)