Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2010/2011

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/10/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 listopada 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP; treść zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w sezonie 2010/2011

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/19/10/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta (art.93 ust.1 pkt.1 PZP) 

zamówienie na:

Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/07/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy - Chrosno od km 0 + 000 do km 1 + 238.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/06/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy - Chrosno od km 0 + 000 do km 1 + 238

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/05/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.:Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/02/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu, z powodu: W postępowaniu złożono cztery oferty. Trzy podlegają odrzuceniu w tym dwie ponieważ wykonawca został wykluczony. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie może zwiększyć. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)