Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego na 2012 rok

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.16.11.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 listopada 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w sezonie 2011/2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.14.10.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Kruszwicy - etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.08.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP; treść zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)