Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.27.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2012  13:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/04/10/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi Nadgoplańskiej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.15.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.7.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.6.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)