Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.39.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.36.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.33.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.29.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

„Spacer po starej części miasta” – budowa elementów małej architektury w starej części miasta przeznaczonego do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont promu linowego /OSTRÓWEK II/ dla odnowy klasy żeglugowej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.16.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2013

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.8.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lutego 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lutego 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2013

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.4.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lutego 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.35.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 stycznia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)