Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych łączących istniejące ciągi piesze i rowerowe wraz z budową kładki i oświetlenia w Kruszwicy przy ulicy T. Kościuszki z projektu pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.18.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno - turystycznej na terenie Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczano pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: prrzetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont promu liniowego /OSTRÓWEK II/ dla odnowy klasy żeglugowej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)