Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Budowa hali sportowo rekreacyjnej w Racicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.17.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa hali sportowo rekreacyjnej w Racicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.15.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Budowa hali sportowo rekreacyjnej w Racicach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.8.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH DLA GMINY KRUSZWICA

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2018
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych łączących istniejące ciągi piesze i rowerowe wraz z budową kładki i oświetlenia w Kruszwicy przy ulicy T. Kościuszki z projektu pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)