Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rynek w Kruszwicy realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja Starej Części Miasta w Kruszwicy- etap II "

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.2.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)