Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo i Ostrówek

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.34.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.28.2019
wartość: Powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Remont dachu na budynku dworsko – pałacowym w Sukowach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.31.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o
nr sprawy: PIFZ-Z.271.32.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, jako paliwo silnikowe oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.30.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2019/2020

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.29.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.27.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.24.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Rozbudowa remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy oraz remont strażnicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.20.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.17.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Remont ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 maja 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy – Słabęcin

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.8.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.6.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.7.2019
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »