Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
rejestr zmian informacji

błąd w treści zarządzenia
Data: 2021-03-24 07:40:53
Autor: Karolina Jędrzejczak
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »