string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXVII/261/2016Rady Miejskiejz dnia 15 grudnia 2016w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2017.art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm 1))

Uchwała nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2017.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm 1))uchwala (57kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (30 grudnia 2016, 12:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446