string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr II/14/2018Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.1)), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 i 1669), §3 pkt 1, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz.936)

Uchwała nr II/14/2018
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.

art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.1)), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 i 1669), §3 pkt 1, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz.936)
uchwala (173kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 grudnia 2018, 13:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430