string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/19/2018Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2018uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z budową chodnika i budową zatok autobusowych od km 2+300 do km 4+035”.art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.1))

Uchwała nr III/19/2018
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2018


uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z budową chodnika i budową zatok autobusowych od km 2+300 do km 4+035”.

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.1))
uchwala (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 stycznia 2019, 11:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341