string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/22/2018Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2018w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.1))

Uchwała nr III/22/2018
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.1))
uchwala (329kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 stycznia 2019, 11:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370