string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr VI/62/2019Rady Miejskiejz dnia 25 kwietnia 2019w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy Kruszwica na lata 2012-2032. art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735)

Uchwała nr VI/62/2019
Rady Miejskiej
z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy Kruszwica na lata 2012-2032.

art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735)
uchwala (39kB) word
zalacznik_1 (578kB) pdf
zal_2 (756kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (23 maja 2019, 09:34:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1767