string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLV/581/2022Rady Miejskiejz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ulicach Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy.art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Uchwała nr XLV/581/2022
Rady Miejskiej
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ulicach Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
uchwala (23kB) word
zal_1 (133kB) word
zalacznik_2 (153kB) word
zalacznik_3 (178kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (8 września 2022, 11:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130