string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLV/583/2022Rady Miejskiejz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.art.61 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. poz. 1297, 1549 i 1768)

Uchwała nr XLV/583/2022
Rady Miejskiej
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

art.61 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. poz. 1297, 1549 i 1768)
uchwala (245kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (8 września 2022, 11:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123