string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLV/584/2022Rady Miejskiejz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2020r. poz.333), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1452 i 1512)

Uchwała nr XLV/584/2022
Rady Miejskiej
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2020r. poz.333), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1452 i 1512)
uchwala (244kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (8 września 2022, 11:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124