string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLVI/593/2022Rady Miejskiejz dnia 22 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.art. 18 ust.2 pkt 15, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz. U. poz. 1079)

Uchwała nr XLVI/593/2022
Rady Miejskiej
z dnia 22 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.

art. 18 ust.2 pkt 15, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz. U. poz. 1079)
{uchw]
uchwala (14kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (27 września 2022, 12:19:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123