string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLVIII/622/2022Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2022w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości.art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297,1549 i1768)

Uchwała nr XLVIII/622/2022
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2022


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości.

art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297,1549 i1768)
uchwala (259kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (29 listopada 2022, 15:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121