string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLVIII/624/2022Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.1)), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2021r. poz.717 z późn. zm.2))

Uchwała nr XLVIII/624/2022
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.1)), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2021r. poz.717 z późn. zm.2))
uchwala (18kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (29 listopada 2022, 15:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174